Oppdretterpremiene økes

28.06.2009

Styret i Det Norske Travselskap har i dagens styremøte vedtatt å øke oppdretterpremiene for varmblodshester i  alderen 2 til 6 år til 20 prosent. Flere andre tiltak for å bedre forholdene for norsk oppdrett ble også behandlet. Her følger hele styrevedtaket i sin helhet.

Vedtak.

Det Norske Travselskap har i flere år arbeidet aktivt for å styrke norsk oppdrett. Dette har blant annet kommet til uttrykk i en rekke unghesttiltak som har gitt gode og dokumenterte resultater. Det har videre kommet til uttrykk i en betydelig økning i de utskrevne løp for norskfødte varmblodshester i de to siste årene.

DNT ønsker å styrke dette arbeidet ytterligere i lys av økt konkurranse fra utlandet. DNT nedsatte i mars 2009 et hurtigarbeidende fagutvalg som avga innstilling i forbindelse med Generalforsamlingen i april 2009. Innstillingen fra utvalget er behandlet av DNTs avlsutvalg. Innstillingene fra disse utvalgene er fulgt opp i de følgende vedtak:

Styret har besluttet at vilkårene for norskfødte unge varmblodstravere skal styrkes. 

 

1.       Økning av oppdretterpremier

2-6 år økning fr 15 til 20 %

7-10 år 10 % som tidligere

11-12 år 5 % som tidligere

Bestemmelsene om oppdretterpenger skal gjelde alle starter innenfor UET området.

Nåværende tak på utbetaling av oppdretterpremier for hester med grunnlag over 1 million fjernes.

Vedtaket gjelder fra 1/1-2010.

2.       Auksjonsløp
Det skal innføres auksjonsløp for treåringer solgt på derbyauksjon eller andre auksjoner i DNTs regi. Førstepremie skal være på minimum 200 000,- og delfinansieres av innskudd.

3.       Sport
2 årsløpene forbeholdes norskfødte 2 åringer.
Alle 3-årsløp for norskfødte skal kjøres med minimum premieskala 200, dvs. med minimum kr 20 000 i førstepremie. Alle DNTs unghestserieløp for varmblodstravere skal f.o.m. 1.10. 09 oppjusteres til minimum premieskala 500, dvs. minimum 50 000 i førstepremie.

For varmblodshester født 2009 skal førstepremie i Norsk Trav Kriterium oppjusteres til 750 000 kr. og i Norsk Trav Derby til 1 million kr.
For varmblodshopper født 2009 skal 1. Premie i Norsk Trav Kriterium til 375 000 kr og i Norsk Trav Derby til 500 000 kr.
Alle varmblodshester født 2009 som ønsker å delta i DNTs unghestserie må stå inne i klasseløpene.

Finansiering av premieøkning i klasseløpene skjer gjennom økning av DNTs bidrag til premie summen med 800 000 kr.

Termininnskuddene justeres som følger:
                       
Kriteriet:                                       Forslag til økninger             Ny sum

Åringer:                 31.01 – kr. 500,-                                                                     500,-      

2-åringer:               31.01 – kr. 500,-                   + 500                                      1.000,-

2-åringer:               31.05 – kr. 500,-                   + 500                                      1.000,-

3-åringer:               31.05 – kr. 1.000,-                                                               1.000.-

Sum                        2.500,-                                + 1.000                                   3.500,-

 

Derby:

2-åringer:               31.01 – kr. 1.000,-                                                                1.000,-

2-åringer:               31.05 – kr. 1.000,-                 + 500                                       1.500,-

3-åringer:               31.05 – kr. 1.000,-                 + 500                                      1.500,-

4-åringer:               31.05 – kr. 1.000,-                 + 500                                      1.500,-

Sum                                          4.000,-                  1.500                                      5.500,-

 

Starterklæringsgebyr

Kriteriet:

Hoppeavdeling: kr. 1.500,-

Åpen avdeling: kr. 3.000,-

 

Derby:

Hoppeavdeling: kr. 2.500,-

Åpen avdeling:  kr. 5.000,-

 

Starterklæringsgebyr belastes ved starterklæring til kvalifisering for Kriteriet og Derby.

 

4.       Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester


Fra 2007 har DNT arbeidet aktivt for å styrke løpstilbudet for norskfødte varmblodshester.
I 2006 var det 79 løp forbeholdt norskfødte varmblodshester. I 2008 er dette økt til 203.
DNT vil aktivt videreføre denne systematiske forbedringen av løpstilbudet for norskfødte varmblodshester.

Når det gjelder løp i V75, skal alle løp innen 1.1. 2011 i grunnlag under kr 100 000,- forbeholdes norskfødte varmblodshester i norsk trening.
Innen 1.1.2011 skal alle løp i V75 i grunnlag mellom kr 100 000 og kr 200 000 forbeholdes norskregistrerte varmblodstravere i norsk trening.