Alle åringer skal inn på treningslistene

24.06.2009
Artikkelbilde

Føringen av treningslister fungerer stort sett bra. Det viser de stikkprøvekontroller som er gjort så langt. De fleste avvik finnes på unghester. Vi vil derfor presisere at alle unghester skal føres opp på treningsliste fra fylte 1 år.

For øvrig bør alle jobbe med å få til en rutine som gjør at alle endringer meddeles hjemmebane umiddelbart, dette gjelder også hester som flyttes ut av stallen. Da slipper man også problemer ved innmelding til løp.