Løpsbulletinen for mars

03.02.2009
Artikkelbilde

Løpsbulletinen for mars er nå klar, og er å finne på våre nettsider. Man bør merke seg den 14. mars hvor det er norsk-svensk V75-omgang. Tolv løp er skrevet ut denne dagen med
Steinlagers Æresløp og Holm Holmsens Minneløp som hovedoppslag. Som i fjor er
fire plasser i hvert av de syv utskrevne V75-løpene forbeholdt norsktrente respektive
svensktrente hester.