Prisendring på bankgebyr for utbetalinger uten bankkonto

03.12.2009
Artikkelbilde

1.       Banken har økt gebyret for utbetalinger til de som ikke har bankkonto fra kr. 56,- til kr. 100,- fra 01.01.09.

Dette gebyret har vi nå endret i Sportssystemet for DNT fra 01.11.09 slik at hesteeierne blir belastet dette fra førstkommende fakturering.

 

2.       Vi vil også etterbelaste de utbetalingene uten bankgiro som er beregnet med for lite gebyr i år, og forsøke å få til dette slik at det blir med på faktureringen for november.

3.       Heretter vil det også bli belastet kr. 50,- for retur av uavhentede bankgiroer.

 

Vi henstiller om at alle oppgir sitt bankkontonummer og eventuell adresseendring til oss slik at vi unngår disse gebyrene. Dette vil også lette vårt arbeid, og sikre at oppgjøret kommer raskest mulig frem til mottaker.

Last ned skjema her