Nytt fra siste styremøte i DNT

15.12.2009
Artikkelbilde

Det Norske Travselskap sitt styre avholdt styremøte både torsdag og fredag i forrige uke. Her kommer det litt småplukk fra de viktigste sakene.

Budsjett:
Omsetningen for NR var i 2009 ikke som forventet. Det var budsjettert med høyere inntekt enn oppnådd og kostnadene i henhold til forventet inntekt. Da inntekter ikke ble oppnådd har NR vedtatt nullvekst for seg selv og stifterne – dette medfører at DNT får samme budsjett som i fjor kun tillagt indeksregulering. Eneste økning som kan forventes i travsporten er en 3,7% premieøkning og den blir lagt til hverdagstravet. Når rammen for DNT ikke er økt må vi gjøre en ekstra runde med budsjettøvelse. Vi må skjære i drifts og administrative kostnader og vi må prioritere knallhardt på de tiltak som er vedtatt.

DNT-styret tok på styremøte Norsk Rikstotos vedtak til etterretning, og administrasjonen i DNT skal legge frem et nytt revidert forslag til budsjett hvor det søkes å omprioritere innenfor de rammene vi har fått tildelt. Vi har fått en prosjektpott på 4 millioner. Vi har prioritert premier og selv med det greier vi å holde utviklingen på de andre områdene. Dette gjør at vi vil kunne gjennomføre prioriterte aktiviteter og vedtatte prosjekter også i 2010.

Storløpsmidler 2010:
Det gjøres relativt små justeringer for bruk av storløpsmidler i 2010 – DNT styret er opptatt av at disse midlene skal brukes optimalt. Vi vil derfor fra 2010 ta i bruk tildelingsbrev. Det vil si at alle baner som får tildelt midler fra denne potten vil få et brev fra DNT med bekreftelse på tildelingen og våre forventninger til arrangementet. Fra 2011 blir det følgende endring – hver av banene som arrangerer storløp må søke om midler for 2011. Det settes en frist til 01.05.10 hvor søknad må være inne hos DNT. I søknaden skal det redegjøres for bakgrunn for søknaden og ønsket mål og hensikt med løpet. På denne måten sikrer vi at pengene brukes optimalt.

Trav 2015:
Administrasjonen har lagt frem en foreløpig skisse til innhold i en langtidsplan, her er det mange spennende tanker, som kan være med på å løfte travsporten ett hakk videre. Styret er veldig fornøyde med at Trav 2015 blir tatt et skritt videre. Langtidsplan med budsjett vil bli lagt frem på neste generalforsamling. Styret har forslaget til gjennomlesning og saken vil ha høy prioritet på kommende styremøter.

Løpsreglement:
Styret har vedtatt foreslåtte endinger i løpsreglement og lisensbestemmelser.

Lasixs og Hobbles saken:
Avlskomiteen støtter DNT-styrets forslag og neste skritt i denne saken er å sende den til vurdering i Nordisk avlskomite og Nordisk dyrevelferdskomite. Vi håper å høre fra dem innen neste møte i Nordisk i slutten av januar, slik at vi da kan få behandlet saken i Nordisk Travkomite.

Årets Travlag og Årets ildsjel skal kåres:
Det er vedtatt at vi fra 2010 skal kåre årets travlag og årets ildsjel. Kåringen skal foretas på kveldsarrangementet ifbm Generalforsamlingen.