Ny styreleder ved Norsk Hestesenter

02.12.2009
Artikkelbilde
Anne Kathrine Fossum er ny styrelder ved NHS. (Foto: Erik Haugen)

Landbruks-og matdepartementet har oppnevnt Anne Kathrine Fossum som ny styreleder ved Norsk Hestesenter. Hun overtar etter Johan C.Løken som har vært styreleder ved NHS i 16 år.

Anne Kathrine Fossum er 46 år og er nå landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Landbruks-og matdepartementet. Den nye styrelederen ved NHS er utdannet sivilagronom ved UMB (tidligere NLH) og har grunnfag i offentlig rett.

Anne Kathrine Fossum har flere tillitsverv. Blant annet er hun programstyreleder for det såkalte AREAL-prgrammet i Norges Forskningsråd. Hun er styremedlem ved Høgskolen i Hedmark og prosjekt Innlandsuniversitetet, styremedlem i Staur gård og leder av fagutvalget for spesialitetsmerke i Matmerk.

Anne Kathrine Fossum er bosatt på gård på Nes i Ringsaker kommune, og ser dermed rett over til Starum på den andre sida av Mjøsa. Og det finnes selvsagt hest på hjemgården. Vi ønsker Anne Kathrine Fossum hjertelig velkommen til Norsk Hestesenter.

På grunn av et pågående utredningsarbeid for NHS vil Fossum tiltre som styreleder seinest 1.juni 2010. I mellomtida vil nestleder i styret konstitueres som leder. Ny nestleder vil bli valgt torsdag av reprsentantskapet ved NHS. Nåværende nestleder Per Tronstad går da av på grunn av alder. Valgkomiteen har innstilt Per Gulaker som ny nestleder. Gulaker er tidligere president i Norges Rytterforbund.