Endringer for monté i løpsreglement for 2010

29.12.2009
Artikkelbilde

Alle som er aktive innen montésporten bes merke seg  at det fra og med 1. januar 2010 er det vedtatt en del endringer gjeldende for montéløp. Spesielt vesentlig er bestemmelsene knyttet til autostart.

Generelle bestemmelser:
- De fire første ekvipasjene i mål skal alltid kontrollveies etter målpassering. (Rytter er ansvarlig for å ha en person som kan ta i mot hesten).
- Dersom rytter veier inn under 64,5 kg skal ekvipasjen diskvalifiseres.
- Ryttere som veier inn under 65 kg skal bøtelegges i henhold til sanksjonsnormene (å ri med for lav vekt bøtelegges med minimum kr 2.000,-).

Spesielt for autostartløp:
- I autostartløp vil det maks kunne starte 10 hester. Alle hestene starter fra første rekke bak startbilen.
- Tidligere begrensninger i rytternes rettigheter til å delta som rytter i autostartløp fjernes (alder + antall ridde løp)
- Tidligere begrensninger i hesters rettigheter til å starte i autostartløp fjernes (kravet om å ha gjort minst én start i montéløp før start i montéløp med autostart)
- Det er fremdeles påbudt å ri med sjekk i autostartløp.

Det bemerkes at i løpsbulletinen for januar står disse kravene oppført under montéløp med autostart, men de gjelder altså ikke.