Endring i paragraf 4-3 - Utenlandsksertifiserte hester

23.12.2009
Artikkelbilde

Paragraf 4-3 i løpsreglementet er endret med virkning fra 1. januar 2010. Denne regelen går på hester som er registrert i utlandet. Fra nyttår trenger ikke hester, som er fødselsregistrert i USA, Canada, New Zealand og Australia, samt i land som er medlemmer av EU og/eller EØS og som er fullverdige melemmer av UET, å starte i utlandet etter to starter i Norge.
Punkt 1 og 2 er fjernet fra paragraf 4-3 i det nye løpsreglementet, som trer i kraft fra 1. januar 2010.