Informasjon fra DNTs utdanningsutvalg

21.08.2009
Artikkelbilde

Mollekleiv-prosjektet er nå avsluttet. Derfor er det viktig at lag og forbund følger opp hans tanker og ideer. De temaene man ble enige om å satse på var rekruttering, informasjon og utdanning.

Organisasjonsutvikling.

Samarbeidet med Sven Mollekleiv er så langt avsluttet, men det er nå opp til oss sentralt og lokalt å følge opp hans tanker og ideer. Viktig at dere nå på travkonferansen setter av tid til å evaluere hva dere lokalt i lag og forbund så langt har gjort, og hva dere ønsker å gjøre fremover. Tenker da spesielt på de temaene dere selv valgte å satse på - rekruttering, informasjon og utdanning.

Kan opplyse at DNTs utdanningsutvalg (UTD- utvalget) disponerer den første dagen av DNTs travkonferanse, der utvalget vil gjennomgå DNTs utdanningstilbud og de tilskudds ordninger vi har. Samtidig vil UTD- utvalget gjennomgå utvalgets planer og tanker for det videre arbeidet med organisasjonsutviklingen. Videre vil en ekstern foredragsholder, under temaet ”Vitalisering av vår organisasjon”, følge opp Sven Mollekleivs tanker og utfordringer vi i dag står overfor.

Som vår leder Nils Dagestad signaliserte på vår samling i organisasjonsprosjektet i februar i år, vil årets ildsjel og årets travlag for 2009, bli kåret og hedret på DNTs generalforsamling april 2010. Kriteriene for disse nominasjonene er så langt ikke vedtatt, men som det ligger i ordene, vil de gå til en person og et lag som i løpet av året eller over tid har lagt ned et betydelig arbeid for norsk travsport. UTD- utvalget ønsker innspill på kriteriene.

UTD- utvalget ønsker alle forbund lykke til med sin lokale travkonferanse og velkommen til DNTs travkonferanse fredag den 30/10 og lørdag den 31/10-2009.

Med vennlig hilsen

DNTs utdanningsutvalg

Torhild Grimseth Huseby