Hvordan kan vi forbedre den norske hesten?

19.04.2009
Artikkelbilde

På bakgrunn av det dårlige norske resultatet i Svensk-Norsk V75 omgang,
har styret i Det Norske Travselskap nedsatt et hurtigarbeidende utvalg,
som skal gi en anbefaling til DNT styret, om det videre arbeid/prioriteringer
for å styrke norsk avl/oppdrett og derigjennom fremtidige sportslige gode
norske internasjonale resultater.

Denne hurtigarbeidende gruppen har kommet med sin innstilling. Tron Gravdal og Per-Ole Tysland har fungert som ledere av gruppa.

Les hele innstillingen her.