Informasjon om fødselsregistrering

18.05.2020
Artikkelbilde
Informasjon om fødselsregistrering

Her vil du få informasjon om fødselsmelding og registrering av føll. Oppdretter av føll registrerer føllet via DNTs kundeportal Min Side. Har du ikke tilgang til Min Side? Kontakt oss på post@travsport.no

Personer som ikke har tilgang til nett vil få tilsendt fødselsmelding via post. Ved tilsending i post må noe behanlingstid påberegnes. 

Fødte føll skal i henhold til registreringsreglementet registreres i Det Norske Travselskap. Se DNTs registreringsreglement her  

Føllets eier er ansvarlig for innrapportering av resultat av bedekning, samt å gi beskjed til hingsteholder om resultat av bedekningen. Ved innrapportering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og deltakelse i klasseløpene, retten til avl/løp beholdes. Når føllet er registrert vil det automatisk være ansvarsforsikret gjennom en kollektiv ansvarsforsikring som Det Norske Travselskap har tegnet hos Gjensidige. Oppdretter av føllet er det eierforholdet som er registrert på hoppe den dag føllet blir født, med registrert menes det eierforhold som er registrert i Det Norske Travselskap. Dersom springseddel ikke er innsendt innen fødselsåret forhøyes sertifiseringsavgiften. Ved salg av føllet må eget eierskifteskjema benyttes. Skjema for eierskifte får du her. Ett eierskifte vil aldri bli tilbakedatert.

Fødselsrapportering inneholder opplysninger om:

1) Fødselsdato eller resultat av bedekning

2) Forslag til navn, registreringsnummer og foreldre

3) Hoppeeiers navn og adresse

4) Kjønn og farge

5) Hvor føllet er oppstallet

Når føllet er registrert vil utsendelse av sertifiseringspakken igangsettes. Dette med bakgrunn i forskrift fra Mattilsynet om identifikasjon av dyr i hestefamilien (forordning EU 2015/262 17. februar 2015) Sertifiseringspakken inneholder signalementsskjema, mikrochip, helsekort og vaksineinformasjon. Dersom mor og føll skal eksporteres i føllets fødselsår skal sertifiseringspakken ikke benyttes, er dette utført vil ikke hesten kunne fjernes fra vårt register.

I «Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien» gjennomføres forordning (EU) nr. 504/2008 som gir bestemmelser om at alle hester i medlemsland, herunder EØS-land, skal være identifisert og ha et hestepass. Hesten skal ha hestepass innen fylte 6 måneder eller utgangen av det året den er født avhengig av hvilken dato som inntreffer sist. Det betyr at for hester født mellom 1. januar og 30. juni så inntreffer 31. desember samme år sist. For hester født mellom 1. juli og 31. desember så inntreffer dato for 6 måneders alder sist. Hestepass vil bli sendt til registrert eier når hesten har fått navn og avtegn/signalement er registrert.

Hestens navn

Se DNTs registreringsreglement her

Priser

Se priser for registrering/sertifisering her

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest er ett dokument DNT har utviklet for sine oppdrettere som et hjelpemiddel for å høyne kvaliteten på sitt oppdrett. Heftet bør tas i bruk allerede så fort føllet er født. Heftet kan bestilles via e-post post@travsport.no, ved bestilling til DNT påløper en avgift på kr 200,-.

For nedlasting av dokumentet trykk h her.

SERTIFISERINGSPAKKER FOR FØLL

Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter. Nytt i år er en ny type mikrochip som kan måle kroppstemperatur. For å kunne gjøre dette må det brukes en avleser, Sure-sens PRO. Denne kan eventuelt bestilles hos Akselsen Agenturer A/S eller andre som forhandler veterinærutstyr.