Eierskifte på hest

16.09.2020
Artikkelbilde

Det Norske Travselskap (DNT) er ansvarlig organisasjon for registrering av eierforhold på norskregistrerte travhester. 

Eier av registrert hest er forpliktet til å ikke selge hesten uten at eierskiftet bekreftes av kjøper og selger. Se gjeldende lover og regler for eierskap på travhest i DNTs Avls- og registreringsreglement her. Du kan foreta eierskifte digitalt. I eierskifter som innebærer eksport av hest skal manuelt eierskifteskjema benyttes.

Digitalt eierskifte (klikk her)

Eierskiftet foregår på en enkel måte via fire elektroniske steg. Signering av eierskiftet gjøres ved bruk av BankID hos både selger og kjøper. Før selger starter digitalt eierskifte må kjøpers epost-adresse innhentes.

Digitalt eierskifte kan på nåværende tidspunkt kun gjennomføres i en kjøp-/salgsprosess mellom personer med norsk BankID. Søknad om stallpseudonym gjøres manuelt her.

Slik gjøres digitalt eierskiftet:

  • Selger fyller ut sine opplysninger, samt kjøpers fornavn, etternavn og e-post. Elektronisk eierskifte sendes så automatisk til kjøper via e-post.
  • Kjøper mottar eierskiftet på e-post (husk å sjekke «søppelpost»), og fyller ut sine opplysninger. Eierskiftet sendes så automatisk tilbake til selger.
  • Selger mottar eierskiftet via e-post og signerer ved bruk av BankID.
  • Kjøper mottar eierskifte fra selger og signerer ved bruk av BankID.
  • Signert eierskifte sendes automatisk til DNT for behandling.

Behandling av eierskiftet tar normalt 1-3 virkedager. Ny eier av hest kan hente ut eierbevis via Min Side når eierskiftet er registrert hos DNT.

Manuelt eierskifteskjema (klikk her)

Manuelt skjema for eierskifte benyttes ved kjøp/salg av hest mellom norsk og utenlandsk borger, samt ved eksport av hest.