Informasjon om fødselsregistrering

21.11.2019
Artikkelbilde
Informasjon om fødselsregistrering

Her vil du få informasjon om fødselsmelding og registrering av føll. Oppdretter av føll registrerer føllet via DNTs kundeportal Min Side. Har du ikke tilgang til Min Side? Kontakt oss på post@travsport.no

Personer som ikke har tilgang til Min Side vil få tilsendt fødselsmelding via post eller e-post. 

Fødte føll skal i henhold til registreringsreglementet registreres i Det Norske Travselskap.

Føllets eier er ansvarlig for innrapportering av resultat av bedekning, samt å gi beskjed til hingsteholder om resultat av bedekningen. Ved innrapportering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og deltakelse i klasseløpene, retten til avl/løp beholdes. Dersom springseddel ikke er innsendt innen fødselsåret forhøyes sertifiseringsavgiften. Når føllet er registrert vil det automatisk være ansvarsforsikret gjennom en kollektiv ansvarsforsikring som Det Norske Travselskap har tegnet hos Gjensidige. Oppdretter av føllet er det eierforholdet som er registrert på hoppa den dag føllet blir født. Med registrert menes det eierforhold som er registrert i Det Norske Travselskap. Ved salg av føllet må eget eierskifteskjema/digital løsning benyttes. Et eierskifte vil aldri bli tilbakedatert.

Fødselsregistrering inneholder opplysninger om:

1) Fødselsdato eller resultat av bedekning

2) Forslag til navn, registreringsnummer og foreldre

3) Hoppeeiers navn og adresse

4) Kjønn og farge

5) Hvor føllet er oppstallet

Når føllet er registrert vil utsendelse av sertifiseringspakken igangsettes. Dette med bakgrunn i forskrift fra Mattilsynet om identifikasjon av dyr i hestefamilien (forordning EU 2015/262 17. februar 2015) Sertifiseringspakken inneholder signalementsskjema, mikrochip, helsekort og vaksineinformasjon. Dersom mor og føll skal eksporteres i føllets fødselsår skal sertifiseringspakken ikke benyttes, er dette utført vil ikke hesten kunne fjernes fra vårt register.

I «Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien» gjennomføres forordning (EU) nr. 504/2008 som gir bestemmelser om at alle hester i medlemsland, herunder EØS-land, skal være identifisert og ha et hestepass. Hesten skal ha hestepass innen fylte 6 måneder eller innen utgangen av det året den er født avhengig av hvilken dato som inntreffer sist. Det betyr at for hester født mellom 1. januar og 30. juni så inntreffer 31. desember samme år sist. For hester født mellom 1. juli og 31. desember så inntreffer dato for 6 måneders alder sist. Hestepass vil bli sendt til registrert eier når hesten har fått navn og avtegn/signalement er registrert.

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest er ett dokument DNT har utviklet for sine oppdrettere som et hjelpemiddel for å høyne kvaliteten på sitt oppdrett.

Heftet bør tas i bruk allerede så fort føllet er født. Heftet kan lastes ned gratis på www.travsport.no, eller bestilles via e-post post@travsport.no, ved bestilling til DNT påløper en avgift på kr 200,-.