Sædstasjoner i Norge

Oversikt over sædstasjoner.
Her finner du oversikt over godkjente sædstasjoner; avlsstasjoner, seminstasjoner og mottaksstasjoner. Avlsstasjoner godkjennes direkte av Mattilsynet, endringer av denne typen stasjon må meldes dit. Dersom en avlsstasjon er EU-godkjent og dette ikke er avmerket på oversikten vår må godkjenningen fra Mattilsynet sendes oss på e-post. 

For semin- og mottaksstasjoner ber vi om tilbakemeldinger på om en stasjon f.eks. er nedlagt, endring av ansvarlig person, telefonnummer etc. 

Kontaktinformasjon: post@travsport.no