Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 19102020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 52873650 33986900 18886750 1482 870 612 10151 5975 4176
Kaldblod Import 272250 162500 109750 9 5 4 68 43 25
Kaldblod utlreg 1307500 693000 614500 71 46 25 171 114 57
Kaldblod Totalt 54453400 34842400 19611000 1562 921 641 10390 6132 4258
Varmblod Helnorsk 51923650 31937150 19986500 1362 796 566 8986 5380 3606
Varmblod Import 11825750 8652750 3173000 365 247 118 2556 1786 770
Varmblod utlreg 4809500 3507000 1302500 266 185 81 649 437 212
Varmblod Totalt 68558900 44096900 24462000 1993 1228 765 12191 7603 4588
Hester Totalt 123012300 78939300 44073000 3555 2149 1406 22581 13735 8846
Antall løp i året
kaldblod: 990 herav auto: 340
varmblod: 1206 herav auto: 919

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5817750 3738500 2079250 148 94 54 615 388 227
Kaldblod Import 56250 0 56250 3 0 3 18 0 18
Kaldblod utlreg 248500 133500 115000 12 8 4 26 17 9
Kaldblod Totalt 6122500 3872000 2250500 163 102 61 659 405 254
Varmblod Helnorsk 9398250 5364750 4033500 210 116 94 894 515 379
Varmblod Import 291500 143000 148500 10 2 8 46 10 36
Varmblod utlreg 647000 139500 507500 20 11 9 55 26 29
Varmblod Totalt 10336750 5647250 4689500 240 129 111 995 551 444
Hester Totalt 16459250 9519250 6940000 403 231 172 1654 956 698

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12809000 7692500 5116500 249 122 127 1524 774 750
Kaldblod Import 85500 85500 0 3 3 0 25 25 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 13513500 7990000 5523500 264 130 134 1568 808 760
Varmblod Helnorsk 16204500 8957000 7247500 261 137 124 1871 992 879
Varmblod Import 2058500 1179500 879000 45 23 22 291 154 137
Varmblod utlreg 525000 344000 181000 40 25 15 119 66 53
Varmblod Totalt 18788000 10480500 8307500 346 185 161 2281 1212 1069
Hester Totalt 32301500 18470500 13831000 610 315 295 3849 2020 1829

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7664700 4949700 2715000 228 126 102 1712 897 815
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 6 5 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 7711200 4996200 2715000 234 131 103 1724 908 816
Varmblod Helnorsk 8050500 4845000 3205500 217 119 98 1624 855 769
Varmblod Import 2386500 1852000 534500 49 32 17 372 254 118
Varmblod utlreg 1308000 952500 355500 51 30 21 138 85 53
Varmblod Totalt 11745000 7649500 4095500 317 181 136 2134 1194 940
Hester Totalt 19456200 12645700 6810500 551 312 239 3858 2102 1756

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6147000 4153500 1993500 199 114 85 1419 850 569
Kaldblod Import 63000 63000 0 1 1 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 6324000 4295500 2028500 211 122 89 1469 893 576
Varmblod Helnorsk 7439750 4731250 2708500 245 137 108 1778 1028 750
Varmblod Import 2291500 1544000 747500 71 49 22 526 359 167
Varmblod utlreg 715000 658500 56500 46 33 13 100 73 27
Varmblod Totalt 10446250 6933750 3512500 362 219 143 2404 1460 944
Hester Totalt 16770250 11229250 5541000 573 341 232 3873 2353 1520

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6455000 4242000 2213000 182 113 69 1340 807 533
Kaldblod utlreg 65000 23000 42000 10 5 5 28 6 22
Kaldblod Totalt 6520000 4265000 2255000 192 118 74 1368 813 555
Varmblod Helnorsk 4904000 3334500 1569500 156 93 63 1155 747 408
Varmblod Import 2028750 1555750 473000 63 40 23 488 333 155
Varmblod utlreg 275000 247000 28000 34 24 10 71 46 25
Varmblod Totalt 7207750 5137250 2070500 253 157 96 1714 1126 588
Hester Totalt 13727750 9402250 4325500 445 275 170 3082 1939 1143

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4890000 2946750 1943250 158 89 69 1269 700 569
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5003000 3047750 1955250 168 96 72 1295 719 576
Varmblod Helnorsk 2500000 1858000 642000 108 74 34 693 467 226
Varmblod Import 1680500 1377000 303500 57 41 16 384 281 103
Varmblod utlreg 327500 173500 154000 35 24 11 69 49 20
Varmblod Totalt 4508000 3408500 1099500 200 139 61 1146 797 349
Hester Totalt 9511000 6456250 3054750 368 235 133 2441 1516 925

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2831500 1638000 1193500 107 64 43 755 441 314
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 2912000 1718500 1193500 112 69 43 774 460 314
Varmblod Helnorsk 1506700 1138200 368500 79 57 22 464 357 107
Varmblod Import 581500 506000 75500 32 24 8 231 182 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 14 13 1 33 30 3
Varmblod Totalt 2913700 2452700 461000 125 94 31 728 569 159
Hester Totalt 5825700 4171200 1654500 237 163 74 1502 1029 473

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3252750 2554000 698750 81 49 32 650 433 217
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3259750 2557500 702250 84 51 33 653 435 218
Varmblod Helnorsk 1401000 1194500 206500 51 34 17 341 264 77
Varmblod Import 157250 157250 0 13 13 0 85 85 0
Varmblod utlreg 102000 99000 3000 14 13 1 38 36 2
Varmblod Totalt 1660250 1450750 209500 78 60 18 464 385 79
Hester Totalt 4920000 4008250 911750 162 111 51 1117 820 297

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1781700 1431700 350000 62 47 15 467 375 92
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1849200 1445700 403500 65 49 16 477 378 99
Varmblod Helnorsk 156700 151700 5000 19 15 4 87 79 8
Varmblod Import 150250 138750 11500 15 13 2 76 71 5
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 336450 319950 16500 40 34 6 173 160 13
Hester Totalt 2185650 1765650 420000 105 83 22 650 538 112

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 495750 413750 82000 36 28 8 245 200 45
Kaldblod Totalt 495750 413750 82000 36 28 8 245 200 45
Varmblod Helnorsk 339250 339250 0 14 12 2 74 71 3
Varmblod Import 83500 83500 0 4 4 0 26 26 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 477750 477750 0 24 22 2 116 113 3
Hester Totalt 973500 891500 82000 60 50 10 361 313 48

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 654500 152500 502000 20 14 6 100 64 36
Kaldblod Totalt 654500 152500 502000 20 14 6 100 64 36
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 116000 116000 0 6 6 0 31 31 0
Varmblod Totalt 139000 139000 0 8 8 0 36 36 0
Hester Totalt 793500 291500 502000 28 22 6 136 100 36

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 56500 56500 0 6 4 2 36 27 9
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 70500 70500 0 7 5 2 39 30 9
Hester Totalt 70500 70500 0 7 5 2 39 30 9