Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 07032021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10649500 7427000 3222500 811 484 327 2173 1305 868
Kaldblod Import 127500 42000 85500 5 3 2 17 10 7
Kaldblod utlreg 29000 29000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 10806000 7498000 3308000 818 489 329 2193 1318 875
Varmblod Helnorsk 8944750 5868500 3076250 673 398 275 1665 980 685
Varmblod Import 3110250 2188500 921750 185 122 63 521 340 181
Varmblod utlreg 392000 295500 96500 28 19 9 49 34 15
Varmblod Totalt 12447000 8352500 4094500 886 539 347 2235 1354 881
Hester Totalt 23253000 15850500 7402500 1704 1028 676 4428 2672 1756
Antall løp i året
kaldblod: 231 herav auto: 82
varmblod: 267 herav auto: 206

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 66000 43000 23000 7 4 3 11 7 4
Kaldblod Totalt 66000 43000 23000 7 4 3 11 7 4
Varmblod Helnorsk 93000 74000 19000 5 4 1 12 9 3
Varmblod Import 15000 15000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod utlreg 20000 0 20000 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 128000 89000 39000 7 5 2 15 10 5
Hester Totalt 194000 132000 62000 14 9 5 26 17 9

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1000000 740500 259500 94 56 38 223 140 83
Kaldblod Import 70500 0 70500 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1070500 740500 330000 96 57 39 230 141 89
Varmblod Helnorsk 1471000 918000 553000 112 62 50 235 131 104
Varmblod Import 199000 160000 39000 11 7 4 28 18 10
Varmblod utlreg 254500 190000 64500 8 6 2 16 12 4
Varmblod Totalt 1924500 1268000 656500 131 75 56 279 161 118
Hester Totalt 2995000 2008500 986500 227 132 95 509 302 207

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2005750 1119250 886500 155 79 76 391 183 208
Kaldblod Import 25500 25500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 29000 29000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 2060250 1173750 886500 157 81 76 398 190 208
Varmblod Helnorsk 2627500 1513500 1114000 159 81 78 409 205 204
Varmblod Import 645250 311000 334250 39 19 20 108 43 65
Varmblod utlreg 29000 20000 9000 5 2 3 8 3 5
Varmblod Totalt 3301750 1844500 1457250 203 102 101 525 251 274
Hester Totalt 5362000 3018250 2343750 360 183 177 923 441 482

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1806500 1328000 478500 130 69 61 358 186 172
Kaldblod Totalt 1806500 1328000 478500 130 69 61 358 186 172
Varmblod Helnorsk 1545000 892000 653000 114 60 54 295 140 155
Varmblod Import 494000 427500 66500 30 21 9 79 60 19
Varmblod utlreg 47500 44500 3000 6 5 1 9 7 2
Varmblod Totalt 2086500 1364000 722500 150 86 64 383 207 176
Hester Totalt 3893000 2692000 1201000 280 155 125 741 393 348

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1464500 1035500 429000 114 64 50 324 182 142
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1478000 1049000 429000 115 65 50 327 185 142
Varmblod Helnorsk 1444000 966000 478000 123 79 44 326 206 120
Varmblod Import 624500 395500 229000 32 20 12 93 56 37
Varmblod utlreg 14000 14000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 2082500 1375500 707000 158 101 57 423 265 158
Hester Totalt 3560500 2424500 1136000 273 166 107 750 450 300

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1768500 1377500 391000 95 64 31 306 224 82
Kaldblod Totalt 1768500 1377500 391000 95 64 31 306 224 82
Varmblod Helnorsk 778250 583000 195250 75 49 26 195 142 53
Varmblod Import 636500 462500 174000 32 20 12 104 69 35
Varmblod Totalt 1414750 1045500 369250 107 69 38 299 211 88
Hester Totalt 3183250 2423000 760250 202 133 69 605 435 170

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1156250 741750 414500 84 46 38 235 130 105
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1159250 744750 414500 85 47 38 237 132 105
Varmblod Helnorsk 494500 446000 48500 38 25 13 88 61 27
Varmblod Import 354500 275500 79000 23 20 3 63 52 11
Varmblod utlreg 0 0 0 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 849000 721500 127500 63 46 17 153 114 39
Hester Totalt 2008250 1466250 542000 148 93 55 390 246 144

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 580000 434000 146000 49 39 10 133 102 31
Kaldblod Totalt 580000 434000 146000 49 39 10 133 102 31
Varmblod Helnorsk 256000 251000 5000 25 20 5 54 44 10
Varmblod Import 42000 42000 0 9 6 3 24 20 4
Varmblod Totalt 298000 293000 5000 34 26 8 78 64 14
Hester Totalt 878000 727000 151000 83 65 18 211 166 45

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 361500 316000 45500 38 25 13 85 60 25
Kaldblod Totalt 361500 316000 45500 38 25 13 85 60 25
Varmblod Helnorsk 208000 201500 6500 16 14 2 37 31 6
Varmblod Import 30500 30500 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod utlreg 27000 27000 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 265500 259000 6500 22 20 2 53 47 6
Hester Totalt 627000 575000 52000 60 45 15 138 107 31

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 195500 157500 38000 34 29 5 75 66 9
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 210500 157500 53000 35 29 6 76 66 10
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Import 19000 19000 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 27000 27000 0 5 5 0 12 12 0
Hester Totalt 237500 184500 53000 40 34 6 88 78 10

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 60000 47000 13000 6 5 1 19 15 4
Kaldblod Totalt 60000 47000 13000 6 5 1 19 15 4
Varmblod Helnorsk 19500 15500 4000 4 2 2 10 7 3
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19500 15500 4000 5 3 2 11 8 3
Hester Totalt 79500 62500 17000 11 8 3 30 23 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 182000 84000 98000 4 3 1 12 9 3
Kaldblod Totalt 182000 84000 98000 4 3 1 12 9 3
Varmblod Import 50000 50000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 1 1 0 4 4 0
Hester Totalt 232000 134000 98000 5 4 1 16 13 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 07032021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0