Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 30052020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 16692500 10944500 5748000 1133 663 470 4027 2385 1642
Kaldblod Import 134000 61500 72500 6 4 2 26 17 9
Kaldblod utlreg 105500 67500 38000 25 16 9 43 23 20
Kaldblod Totalt 16932000 11073500 5858500 1164 683 481 4096 2425 1671
Varmblod Helnorsk 14367750 9259250 5108500 1003 593 410 3437 2059 1378
Varmblod Import 4690750 3488250 1202500 292 200 92 1047 740 307
Varmblod utlreg 1150000 816500 333500 133 87 46 285 191 94
Varmblod Totalt 20208500 13564000 6644500 1428 880 548 4769 2990 1779
Hester Totalt 37140500 24637500 12503000 2592 1563 1029 8865 5415 3450
Antall løp i året
kaldblod: 400 herav auto: 141
varmblod: 479 herav auto: 365

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 409000 348000 61000 48 33 15 74 53 21
Kaldblod Import 19000 0 19000 1 0 1 3 0 3
Kaldblod Totalt 428000 348000 80000 49 33 16 77 53 24
Varmblod Helnorsk 693000 453500 239500 61 37 24 105 68 37
Varmblod Import 36000 26000 10000 2 1 1 4 2 2
Varmblod utlreg 69000 39000 30000 3 1 2 8 3 5
Varmblod Totalt 798000 518500 279500 66 39 27 117 73 44
Hester Totalt 1226000 866500 359500 115 72 43 194 126 68

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2634500 1691000 943500 171 85 86 513 271 242
Kaldblod Import 34000 34000 0 2 2 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 2668500 1725000 943500 173 87 86 521 279 242
Varmblod Helnorsk 2812000 1754000 1058000 206 109 97 621 347 274
Varmblod Import 620000 311500 308500 30 15 15 88 45 43
Varmblod utlreg 183000 103500 79500 22 12 10 53 26 27
Varmblod Totalt 3615000 2169000 1446000 258 136 122 762 418 344
Hester Totalt 6283500 3894000 2389500 431 223 208 1283 697 586

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2811000 1744000 1067000 184 93 91 694 340 354
Kaldblod utlreg 20000 20000 0 5 4 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 2831000 1764000 1067000 189 97 92 699 344 355
Varmblod Helnorsk 3454000 2220000 1234000 175 96 79 669 370 299
Varmblod Import 848000 673000 175000 37 24 13 140 97 43
Varmblod utlreg 346500 219000 127500 28 15 13 63 38 25
Varmblod Totalt 4648500 3112000 1536500 240 135 105 872 505 367
Hester Totalt 7479500 4876000 2603500 429 232 197 1571 849 722

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2684000 1873000 811000 173 99 74 599 375 224
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 3 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 2726500 1898500 828000 178 103 75 610 384 226
Varmblod Helnorsk 3286000 1887000 1399000 208 118 90 790 430 360
Varmblod Import 963000 619000 344000 58 41 17 220 149 71
Varmblod utlreg 214500 187000 27500 26 19 7 51 40 11
Varmblod Totalt 4463500 2693000 1770500 292 178 114 1061 619 442
Hester Totalt 7190000 4591500 2598500 470 281 189 1671 1003 668

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2551000 1726500 824500 154 96 58 589 366 223
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 7 2 5 15 3 12
Kaldblod Totalt 2563000 1729500 833500 161 98 63 604 369 235
Varmblod Helnorsk 1761000 1181500 579500 130 76 54 484 289 195
Varmblod Import 906250 738250 168000 54 33 21 200 136 64
Varmblod utlreg 107500 86500 21000 14 8 6 32 21 11
Varmblod Totalt 2774750 2006250 768500 198 117 81 716 446 270
Hester Totalt 5337750 3735750 1602000 359 215 144 1320 815 505

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2279500 1311250 968250 139 82 57 595 333 262
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 4 2 2 7 2 5
Kaldblod Totalt 2291500 1311250 980250 143 84 59 602 335 267
Varmblod Helnorsk 1073500 755000 318500 90 61 29 321 216 105
Varmblod Import 729500 596000 133500 49 34 15 170 120 50
Varmblod utlreg 142000 114000 28000 19 13 6 43 33 10
Varmblod Totalt 1945000 1465000 480000 158 108 50 534 369 165
Hester Totalt 4236500 2776250 1460250 301 192 109 1136 704 432

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1089000 552500 536500 91 54 37 321 182 139
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1107500 571000 536500 94 57 37 329 190 139
Varmblod Helnorsk 650500 488000 162500 69 49 20 226 166 60
Varmblod Import 294500 242500 52000 28 20 8 115 86 29
Varmblod utlreg 53000 36000 17000 7 6 1 15 12 3
Varmblod Totalt 998000 766500 231500 104 75 29 356 264 92
Hester Totalt 2105500 1337500 768000 198 132 66 685 454 231

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1158750 888500 270250 72 43 29 290 188 102
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1158750 888500 270250 73 44 29 291 189 102
Varmblod Helnorsk 471000 353500 117500 43 28 15 152 109 43
Varmblod Import 91750 91750 0 13 13 0 42 42 0
Varmblod utlreg 31000 28000 3000 9 8 1 15 13 2
Varmblod Totalt 593750 473250 120500 65 49 16 209 164 45
Hester Totalt 1752500 1361750 390750 138 93 45 500 353 147

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 720000 596000 124000 50 40 10 197 159 38
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 787500 610000 177500 52 41 11 205 161 44
Varmblod Helnorsk 66500 66500 0 14 12 2 44 39 5
Varmblod Import 95250 83750 11500 12 10 2 38 33 5
Varmblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 161750 150250 11500 29 25 4 85 75 10
Hester Totalt 949250 760250 189000 81 66 15 290 236 54

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 159250 150250 9000 27 21 6 91 76 15
Kaldblod Totalt 159250 150250 9000 27 21 6 91 76 15
Varmblod Helnorsk 77250 77250 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Import 47000 47000 0 5 5 0 18 18 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 127750 127750 0 13 13 0 41 41 0
Hester Totalt 287000 278000 9000 40 34 6 132 117 15

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 151000 18000 133000 17 11 6 43 23 20
Kaldblod Totalt 151000 18000 133000 17 11 6 43 23 20
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 12 12 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 5 5 0 16 16 0
Hester Totalt 233500 100500 133000 22 16 6 59 39 20

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 5 5 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 5 5 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 30052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 45500 45500 0 4 3 1 16 14 2
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 59500 59500 0 5 4 1 19 17 2
Hester Totalt 59500 59500 0 5 4 1 19 17 2