Lisensnemnd

Torbjørn Mathisen, leder - hoveddommer

 Tor Ivar Thomassen - hovedstarter

 Mia Bremer - sekretær Nord Norge Travforbund

 June Reyes - sportssjef Totonor

 Oddmund Eggum - travtrener

 

De lokale lisensnemnder utnevnes av det enkelte driftsselskap og godkjennes av DNT. Lisensnemda består av fem personer, blant disse skal det minimum være én representant fra administrasjonen, én representant fra travforbundet, én aktiv utøver og én autorisert banedommer. Banedommer skal være leder av lisensnemnda.

 

Lisensnemnda er ansvarlig for:

- Avvikling av lisenskurs (amatør trener- og kjøre-/montélisens).

- Godkjenning av opplæringsomgang for nye lisenser, og innstille til DNT om utstedelse.

 

Lisensnemnda er bemyndiget til:

- Å føre kontroll med at lisensinnehavere ikke bryter DNTs regelverk.

- Å føre kontroll av innrapporterte treningslister for banens lisensinnehavere.

- Å føre kontroll med oppstallingssteder.

- Å innstille ovenfor DNT om inndragning av lisenser.

- Å rapportere til DNT om brudd på DNTs regelverk, når dette ikke er tilknyttet løpsavvikling og således ikke kommer inn under en banedommernemnds ansvarsområde.

Lisensnemda kommer på uanmeldte stallbesøk. Treningslister, pass og helsekort er noe av det som blir sjekket. Dersom du mangler helsekort på din hest så ta kontakt med June Reyes, vi legger også helsekort i vekta slik at du kan hente på en løpsdag.