Atle Walgrens serie for stallansatte

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Atle Walgren er stolt sponsor for serien for stallansatte.

Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember.

FORELØPIG STILLING I SERIEN:

Kjørte løp: 22/1 - 19/2 - 4/3 - 8/7 - 22/7 - 18/8 - 30/9 - 7/10 - 28/10 - 4/11
         
         
         
Poengsum: Kjørte løp: Etternavn: Fornavn:  
829 8 Gundersen Magnus Teien  
542 10 Kjenner Ole-Christian  
533 7 Steine Bjørn  
486 8 Eilertsen Josefine  
465 8 Rasmussen Joakim  
450 9 Kolle Lars Fredik  
425 8 Hansen Joakim  
381 6 Kjenner Christina  
295 4 Akselsen Adrian Solberg  
235 5 Hagmann Anita Valstad  
200 1 Bjørnstad Benedicte  
185 2 Ødegård Amalie  
115 5 Øyo Maren  
100 7 Rasmussen Mats-André  
65 1 Dahle Cathrine  
40 1 Nygård Henning  
30 3 Kals Per Vetle  
0 1 Kanstad Maja  
0 1 Bjørnbeth Ragnhild  
0 1 Brynemo Stian Hansen  
0 1 Skjæveland Ida  
0 1 Hansen Liv Marie  
         
         
         
         
         
         
Poengsum: 1: 200 - 2: 120 - 3: 80 - 4: 65 - 5: 50 - 6: 30  
 
   


Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30-0. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning. 

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 og deretter 10 poeng til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng. 

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.